Skip to content High contrast mode

Lithuanian Maritime Academy / Lietuvos aukštoji jūreivystė mokykla

Lithuania, Klaipeda    See a map
I. Kanto g. 7, Klaipėda 92123